Nauczanie zdalne z perspektywy pozycji życiowych uczniów i studentów: raport z badań pilotażowych

Nauczanie zdalne z perspektywy pozycji życiowych uczniów i studentów

raport z badań pilotażowych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2021.10.09

Słowa kluczowe:

pozycje życiowe, nauczanie zdalne, pandemia COVID

Abstrakt

Pozycje życiowe w analizie transakcyjnej pozwalają na określenie stosunku człowieka do samego siebie oraz do swojego otoczenia. W artykule autor podejmuje próbę analizy czy przyjmowana przez respondentów pozycja życiowa może w jakiś sposób wpływać na ich stosunek do wymuszonego przez pandemię nauczania zdalnego.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Zbigniew Łęski - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z technologią kształcenia oraz edukacją medialną. Pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Członek Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej.

Bibliografia

Joe D. Nicols (2006). Empowerment and relationships: A classroom model to enhance student motivation. 149-161 Learning Environ Res (2006) 9:149–161 DOI 10.1007/s10984-006-9006-8

Łęski, Z. (2018). Nowe technologie – nowe czasy – nowe pokolenia. Charakterystyka młodych użytkowników nowych mediów z perspektywy analizy transakcyjnej. Częstochowa: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie

Łęski, Z. (2016). Duch w maszynie… Kim jest dla nas komputer? Charakterystyka relacji w języku analizy transakcyjnej. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Pankowska D. (2010). Nauczyciel w perspektywie analizy transakcyjnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS

Reeves B., Nass C. (1996). The media equation. Cambridge University Press.

Reitz A.K., Zimmermann J., Hutteman R., Specht J., Neyer F.J. (2014). How Peers Make a Difference: The Role of Peer Groups and Peer Relationships in Personality Development. European Journal of Personality, Eur. J. Pers. 28: 279–288 Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/per.1965

Stewart I., Joines V. (2009). TA Today. A New Introduction to Transactional Analysis. Nottingham, England and Chapel Hill, North Carolina, USA: Lifespace Publishing

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Łęski, Z. (2021). Nauczanie zdalne z perspektywy pozycji życiowych uczniów i studentów: raport z badań pilotażowych. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (10), 165–174. https://doi.org/10.16926/eat.2021.10.09

Numer

Dział

Raporty z badań
Loading...