Psychopedagogika uczenia się i zachowania, czyli o związkach behawioryzmu z edukacyjną analizą transakcyjną (cz. 2)

Main Article Content

Jarosław Jagieła, dr hab.prof. AJD

Abstrakt
Klasyczny behawioryzm jako koncepcja psychologiczna od momentu powstania nie tylko zna-cząco zmienił swoje oblicze, ale znalazł także liczne zastosowania w wielu dziedzinach naukii praktyki (ekonomia, politologia, praktyka polityczna, konstruowanie gier komputerowych itd.).Jedną z takich dziedzin jest pedagogika, gdzie stał się m.in. teorią i praktyką nauczania, koncepcją programowania dydaktycznego i tworzenia programów edukacyjnych, terapią dziecięcego autyzmu, czy strategią wychowania resocjalizacyjnego. Psychoterapia behawioralna to głównie terapia zachowań, która wypracowała szereg metod i technik leczniczych. Jednym z obszarów zastosowań behawioryzmu jest analiza transakcyjna w swoim edukacyjnym wydaniu, która nie wykorzystała jeszcze wszystkich możliwości, jakie stwarza ta koncepcja.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jagieła, J. (2017). Psychopedagogika uczenia się i zachowania, czyli o związkach behawioryzmu z edukacyjną analizą transakcyjną (cz. 2). Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (6), 277–311. https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.17
Dział
Edukacyjna analiza transakcyjna na tle innych kierunków psychopedagogicznych
Biogram autora

Jarosław Jagieła, dr hab.prof. AJD - Wydział Pedagogiczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i psychoterapeuta. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnejw Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wykładowca w KatedrzePsychopedagogiki Akademii Ignatianum w Krakowie. Redaktor naczelnyrocznika „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” i „Biblioteki Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Autor 20 książek i ponad 300 artykułów naukowych i popularnonaukowych.