Psychopedagogika poznania i myślenia, czyli o związkach koncepcji poznawczych z edukacyjną analizą transakcyjną (cz. 3)

Main Article Content

Jarosław Jagieła, dr hab. prof. UJD
https://orcid.org/0000-0001-5025-076X

Abstrakt
Artykuł dotyczy psychologii poznawczej oraz różnych procedur stosowanych w terapii. W pedagogice podejście poznawcze zaowocowało pedagogiką kognitywną oraz konstruktywistyczną. Wykazano związki między psychologią poznawczą a analizą transakcyjną. Perspektywy dla obecności podejścia poznawczego w edukacyjnej analizie transakcyjnej należy wiązać z docenieniem roli i znaczenia stanu Ja-Dorosły w nauczaniu i uczeniu się.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jagieła, J. (2018). Psychopedagogika poznania i myślenia, czyli o związkach koncepcji poznawczych z edukacyjną analizą transakcyjną (cz. 3). Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (7), 163–191. https://doi.org/10.16926/eat.2018.07.10
Dział
Edukacyjna analiza transakcyjna na tle innych kierunków psychopedagogicznych
Biogram autora

Jarosław Jagieła, dr hab. prof. UJD - Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie

Pedagog społeczny i psychoterapeuta. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej AnalizyTransakcyjnej na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. JanaDługosza w Częstochowie. Wykładowca w Katedrze Psychopedagogiki Aka-demii Ignatianum w Krakowie. Redaktor honorowy rocznika „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” i „Biblioteki Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Autor 20 książek i ponad 300 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>