Nadanie imienia – początek biografii a skrypt

Nadanie imienia – początek biografii a skrypt

Autor

  • Dorota Gębuś, dr Akademia im. J. Długosza w Częstochowie https://orcid.org/0000-0002-2365-618X
  • Jarosław Jagieła, dr hab.prof. AJD Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2016.05.12

Słowa kluczowe:

nadanie imienia, skrypt, wpływ imienia na życie jednostki

Downloads

Download data is not yet available.

Biogramy autorów

Dorota Gębuś, dr - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i socjolog, doktor nauk humanistycz-nych, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Absolwentka Studiów Pody-plomowych w zakresie Terapii Patologii Zachowań. Praktyk Neurolingwistycznego Programowania. Zainteresowania naukowe: pedagogika twórczo-ści (rozwijanie zdolności i umiejętności twórczych oraz ich wykorzystanie w pracy pedagogicznej), techniki pracy umysłowej, problematyka współczesnej rodziny, komunikacja interpersonalna, edukacyjna analiza transakcyjna.

Jarosław Jagieła, dr hab.prof. AJD - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i psychoterapeuta. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnejw Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wykładowca w KatedrzePsychopedagogiki Akademii Ignatianum w Krakowie. Redaktor naczelnyrocznika „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” i „Biblioteki Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Autor 20 książek i ponad 300 artykułów nauko- wych i popularnonaukowych.

Pobrania

Opublikowane

2016-12-20

Jak cytować

Gębuś, D., & Jagieła, J. (2016). Nadanie imienia – początek biografii a skrypt. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (5), 179–197. https://doi.org/10.16926/eat.2016.05.12

Numer

Dział

Raporty z badań

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >> 
Loading...