Nadanie imienia – początek biografii a skrypt

Main Article Content

Dorota Gębuś, dr
https://orcid.org/0000-0002-2365-618X
Jarosław Jagieła, dr hab.prof. AJD

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gębuś, D., & Jagieła, J. (2016). Nadanie imienia – początek biografii a skrypt. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (5), 179–197. https://doi.org/10.16926/eat.2016.05.12
Dział
Raporty z badań
Biogramy autorów

Dorota Gębuś, dr - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i socjolog, doktor nauk humanistycz-nych, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Absolwentka Studiów Pody-plomowych w zakresie Terapii Patologii Zachowań. Praktyk Neurolingwistycznego Programowania. Zainteresowania naukowe: pedagogika twórczo-ści (rozwijanie zdolności i umiejętności twórczych oraz ich wykorzystanie w pracy pedagogicznej), techniki pracy umysłowej, problematyka współczesnej rodziny, komunikacja interpersonalna, edukacyjna analiza transakcyjna.

Jarosław Jagieła, dr hab.prof. AJD - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i psychoterapeuta. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnejw Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wykładowca w KatedrzePsychopedagogiki Akademii Ignatianum w Krakowie. Redaktor naczelnyrocznika „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” i „Biblioteki Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Autor 20 książek i ponad 300 artykułów nauko- wych i popularnonaukowych.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>