Album rodzinny a skrypt

Main Article Content

Jarosław Jagieła, dr hab. prof. AJD

Abstrakt
Artykuł ukazuje możliwości zainicjowania pracy nad skryptem pacjenta, z wykorzystaniem al-bumu zdjęć rodzinnych. Następuje to według pięciu kolejnych faz bliskich terapii narracyjnej. Pierwszy etap wstępny przygotowuje do wykorzystania albumu. Etap drugi pozwala ustalić osoby pojawiające się na zdjęciach. Faza kolejna służy wieloaspektowym porównaniom zdjęć i poszuki-waniu znaczących faktów w biografii jednostki. Etap czwarty sprowadza się do tworzenia alterna-tywy zdarzeń w historii życia danej osoby. Faza końcowa ma doprowadzić do redecyzji wczesno-dziecięcych postanowień. Być może ze względu na inny obecnie charakter gromadzenia zdjęć ro-dzinnych i ich prezentacji jest to już ostatnia chwila, w której taki sposób pracy nad skryptemw procesie terapii może spełnić rolę, jaką od niego oczekujemy.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jagieła, J. (2014). Album rodzinny a skrypt. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (3), 27–44. https://doi.org/10.16926/eat.2014.03.02
Dział
Analiza transakcyjna w edukacji
Biogram autora

Jarosław Jagieła, dr hab. prof. AJD - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Pedagog społeczny i terapeuta. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej oraz Zakładu Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedago-gicznej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wykładowca w Kate- drze Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie. Autor piętnastu książek oraz przeszło dwustu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>