Psychopedagogika poznania i myślenia, czyli o związkach koncepcji poznawczych z edukacyjną analizą transakcyjną (cz. 3)

Psychopedagogika poznania i myślenia, czyli o związkach koncepcji poznawczych z edukacyjną analizą transakcyjną (cz. 3)

Autor

  • Jarosław Jagieła, dr hab. prof. UJD Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie https://orcid.org/0000-0001-5025-076X

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2018.07.10

Słowa kluczowe:

psychologia poznawcza, terapia poznawcza, pedagogika kognitywna i konstruktywistyczna, edukacyjna analiza transakcyjna

Abstrakt

Artykuł dotyczy psychologii poznawczej oraz różnych procedur stosowanych w terapii. W pedagogice podejście poznawcze zaowocowało pedagogiką kognitywną oraz konstruktywistyczną. Wykazano związki między psychologią poznawczą a analizą transakcyjną. Perspektywy dla obecności podejścia poznawczego w edukacyjnej analizie transakcyjnej należy wiązać z docenieniem roli i znaczenia stanu Ja-Dorosły w nauczaniu i uczeniu się.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Jarosław Jagieła, dr hab. prof. UJD - Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie

Pedagog społeczny i psychoterapeuta. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej AnalizyTransakcyjnej na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. JanaDługosza w Częstochowie. Wykładowca w Katedrze Psychopedagogiki Aka-demii Ignatianum w Krakowie. Redaktor honorowy rocznika „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” i „Biblioteki Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Autor 20 książek i ponad 300 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Jagieła, J. (2018). Psychopedagogika poznania i myślenia, czyli o związkach koncepcji poznawczych z edukacyjną analizą transakcyjną (cz. 3). Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (7), 163–191. https://doi.org/10.16926/eat.2018.07.10

Numer

Dział

Edukacyjna analiza transakcyjna na tle innych kierunków psychopedagogicznych

Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3 4 > >> 
Loading...