rec.] Paul Bloom, Przeciw empatii. Argumenty za racjonalnym współczuciem, tłum. M. Chojnacki, Wydawnictwo Charaktery, Kielce 2017, ss. 272

Main Article Content

Jarosław Jagieła, dr hab.prof. AJD

Abstrakt
Recenzja książki: Paul Bloom, Przeciw empatii. Argumenty za racjonalnym współczuciem
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jagieła, J. (2017). rec.] Paul Bloom, Przeciw empatii. Argumenty za racjonalnym współczuciem, tłum. M. Chojnacki, Wydawnictwo Charaktery, Kielce 2017, ss. 272. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (6), 339–347. https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.20
Dział
Recenzje
Biogram autora

Jarosław Jagieła, dr hab.prof. AJD - Wydział Pedagogiczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i psychoterapeuta. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnejw Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wykładowca w KatedrzePsychopedagogiki Akademii Ignatianum w Krakowie. Redaktor naczelnyrocznika „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” i „Biblioteki Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Autor 20 książek i ponad 300 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>