rec.] Paul Bloom, Przeciw empatii. Argumenty za racjonalnym współczuciem, tłum. M. Chojnacki, Wydawnictwo Charaktery, Kielce 2017, ss. 272

  • Jarosław Jagieła, dr hab.prof. AJD Wydział Pedagogiczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Abstrakt

Recenzja książki: Paul Bloom, Przeciw empatii. Argumenty za racjonalnym współczuciem

Biogram autora

Jarosław Jagieła, dr hab.prof. AJD, Wydział Pedagogiczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i psychoterapeuta. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnejw Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wykładowca w KatedrzePsychopedagogiki Akademii Ignatianum w Krakowie. Redaktor naczelnyrocznika „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” i „Biblioteki Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Autor 20 książek i ponad 300 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Opublikowane
2018-01-21
Dział
Recenzje