Zniekształcenia strukturalne osobowości badacza jako przyczyna błędów diagnostycznych

Main Article Content

Jarosław Jagieła, dr hab. prof AJD

Abstrakt
The article explores structural distortions of the researcher’s personality (contaminations and exclusions) as one of the causes of his/her diagnostic mistakes. Integrated personality of a diagnos- tician is an important factor which can prevent making mistakes. Such personality allows for the verification of one’s judgements and hypotheses, offers the possibility to revise one’s achieve- ments, and successfully deal with stereotypes or superstitions. The author postulates incorporating development and formation of desirable personality traits in diagnosticians’ vocational training.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jagieła, J. (2013). Zniekształcenia strukturalne osobowości badacza jako przyczyna błędów diagnostycznych. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (2), 41–53. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/article/view/26
Dział
Analiza transakcyjna w edukacji
Biogram autora

Jarosław Jagieła, dr hab. prof AJD - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Pedagog społeczny i terapeuta. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej oraz Zakładu Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedago- gicznej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wykładowca w Kate- drze Psychologii Akademii „Ignatianum” w Krakowie. Autor piętnastu książek oraz przeszło dwustu artykułów naukowych i popularnonaukowych.