Zniekształcenia strukturalne osobowości badacza jako przyczyna błędów diagnostycznych

Zniekształcenia strukturalne osobowości badacza jako przyczyna błędów diagnostycznych

Autor

  • Jarosław Jagieła, dr hab. prof AJD Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Abstrakt

The article explores structural distortions of the researcher’s personality (contaminations and exclusions) as one of the causes of his/her diagnostic mistakes. Integrated personality of a diagnos- tician is an important factor which can prevent making mistakes. Such personality allows for the verification of one’s judgements and hypotheses, offers the possibility to revise one’s achieve- ments, and successfully deal with stereotypes or superstitions. The author postulates incorporating development and formation of desirable personality traits in diagnosticians’ vocational training.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Jarosław Jagieła, dr hab. prof AJD - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Pedagog społeczny i terapeuta. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej oraz Zakładu Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedago- gicznej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wykładowca w Kate- drze Psychologii Akademii „Ignatianum” w Krakowie. Autor piętnastu książek oraz przeszło dwustu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Opublikowane

2013-12-17

Jak cytować

Jagieła, J. (2013). Zniekształcenia strukturalne osobowości badacza jako przyczyna błędów diagnostycznych. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (2), 41–53. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/article/view/26

Numer

Dział

Analiza transakcyjna w edukacji

Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3 4 > >> 
Loading...