[rec.] Krystyna Doroszewicz, Małgorzata Gamian-Wilk, Uległość w bliskich relacjach, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015, ss. 223

Biogram autora

Jarosław Jagieła, dr hab. prof. UJD, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Pedagog społeczny i psychoterapeuta. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej AnalizyTransakcyjnej na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. JanaDługosza w Częstochowie. Wykładowca w Katedrze Psychopedagogiki Akademii Ignatianum w Krakowie. Redaktor honorowy rocznika „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” i „Biblioteki Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Autor 20 książek i ponad 300 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Opublikowane
2018-12-30
Jak cytować
Jagieła, J. (2018). [rec.] Krystyna Doroszewicz, Małgorzata Gamian-Wilk, Uległość w bliskich relacjach, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015, ss. 223. Edukacyjna Analiza Transakcyjna          (ISSN 2299-7466), (7), 285-288. https://doi.org/10.16926/eat.2018.07.19
Dział
Recenzje