Od redakcji

Main Article Content

Jarosław Jagieła, dr hab. prof. AJD

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jagieła, J. (2014). Od redakcji. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (3), 7–12. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/article/view/39
Dział
Od redakcji
Biogram autora

Jarosław Jagieła, dr hab. prof. AJD - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Pedagog społeczny i terapeuta. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej oraz Zakładu Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedago-gicznej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wykładowca w Kate- drze Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie. Autor piętnastu książek oraz przeszło dwustu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>