Terapia Pisania Ról

Main Article Content

Jarosław Jagieła, dr hab. prof. UJD
https://orcid.org/0000-0001-5025-076X

Abstrakt
Artykuł prezentuje opracowaną w Japonii metodę określaną jako Pisanie Ról (RLT – Role Lettering Therapy), która znajduje liczne zastosowania w psychoterapii oraz poradnictwie. Dzięki swojej poufności jest metodą łatwą w stosowaniu i bezpieczną. Można ją stosować także w połączeniu z analizą transakcyjną, gdzie przeciwdziała podejmowaniu gier psychologicznych, służy od- kontaminowaniu stanów ego, wzmacnia strukturę Ja-Dorosły, zmniejsza obrony i opory klientów. Możne znaleźć również zastosowania pedagogiczne w pracy z dziećmi i młodzieżą, osłabiając lęki szkolne, wagarowanie oraz przemoc rówieśniczą.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jagieła, J. (2018). Terapia Pisania Ról. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (7), 265–273. https://doi.org/10.16926/eat.2018.07.16
Dział
Czytając TAJ
Biogram autora

Jarosław Jagieła, dr hab. prof. UJD - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Pedagog społeczny i psychoterapeuta. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej AnalizyTransakcyjnej na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. JanaDługosza w Częstochowie. Wykładowca w Katedrze Psychopedagogiki Akademii Ignatianum w Krakowie. Redaktor honorowy rocznika „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” i „Biblioteki Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Autor 20 książek i ponad 300 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>