Od redakcji

  • Jarosław Jagieła, dr hab.prof. AJD Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Abstrakt

Słowo wstępne od redakcji Czasopisma

Biogram autora

Jarosław Jagieła, dr hab.prof. AJD, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i psychoterapeuta. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnejw Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wykładowca w KatedrzePsychopedagogiki Akademii Ignatianum w Krakowie. Redaktor naczelnyrocznika „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” i „Biblioteki Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Autor 20 książek i ponad 300 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Opublikowane
201-12-21
Dział
Od redakcji