Od analizy transakcyjnej w edukacji do edukacyjnej analizy transakcyjnej: osobiste spotkanie

Main Article Content

Trudi Newton

Abstrakt
W poniższym artykule autorka dokonuje retrospekcji własnych doświadczeń w odniesieniu do rozwoju założeń edukacyjnej analizy transakcyjnej. Opisuje analizę transakcyjną jako praktyczną psychologię uczenia się, rozumianego jako wzrost i rozwój, kładącą nacisk na rozwój emocjonal-ny, który warunkuje skuteczne uczenie się w aspekcie poznawczym. Podkreśla, że odeszliśmyw psychologii od nacisku na zaburzenia w kierunku dobrostanu (well-being) i nakreśla trzy obsza-ry rozwoju analizy transakcyjnej: badania naukowe, networking i promocja AT wśród specjalistówz innych dziedzin nauki.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Newton, T. (2016). Od analizy transakcyjnej w edukacji do edukacyjnej analizy transakcyjnej: osobiste spotkanie. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (5), 29–37. https://doi.org/10.16926/eat.2016.05.02
Dział
Analiza transakcyjna w edukacji
Biogram autora

Trudi Newton

ekspert w dziedzinie edukacyjnej analizy transakcyjnej, pracujena całym świecie nad wprowadzeniem radykalnych podejść do uczenia się i rozwoju społeczności. Jest współautorką kilku książek dla nauczycieli,m.in. TACTICS, która w szczegółowy sposób analizuje proces uczenia sięi nauczania oraz, niedawno wydanej, Educational Transactional Analysis: an international guide to theory and practice [Edukacyjna analiza transak-cyjna: międzynarodowy przewodnik po teorii i praktyce]. Regularnie pisuje do „Transactional Analysis Journal”, a ponadto była redaktorem dwóch nu-merów dotyczących edukacji i szkoleń z analizy transakcyjnej. Prowadziłaszkolenia z edukacyjnej analizy transakcyjnej w Wielkiej Brytanii i Rosji oraz nadzoruje programy szkoleniowe w kilku innych krajach, miedzy in-nymi w Południowej Afryce. W 2001 otrzymała od ITAA (MiędzynarodoweStowarzyszenie Analizy Transakcyjnej) nagrodę Muriel James Living Prin- ciples Award.