Pozytywna analiza transakcyjna

Pozytywna analiza transakcyjna

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2019.08.15

Słowa kluczowe:

analiza transakcyjna, pozytywna psychologia, edukacyjna analiza transakcyjna

Abstrakt

Analiza transakcyjna (AT) jako jeden z kierunków psychoterapii od początku swojego istnienia kierował się założeniami bliskimi pozytywnej psychologii. Na ten fakt zwraca uwagę szereg autorów TAJ. Implementacje analizy transakcyjnej do edukacji i pojawiające się tutaj problemy, modele i rozwiązanie dodatkowo jeszcze zwiększają zaangażowanie tej koncepcji w kierunku współcześnie rozumianej psychologii pozytywnej. Dzięki edukacyjnej analizie transakcyjnej szkoła i cały system oświatowy może stać się miejscem stwarzającym szansę korzystnego rozwoju oraz urzeczywistniania swoich możliwości wszystkich podmiotów (uczniów, nauczycieli, czy rodziców) obecnych w procesie kształcenia i wychowania.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Jarosław Jagieła - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie

Pedagog społeczny i terapeuta. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Autor kilkunastu książek oraz przeszło dwustu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Bibliografia

Allen, J.R, (2006). Oklahoma City Ten Years Later: Positive Psychology, Transactional Analysis, and the Transformation of Trauma from a Terrorist Attack. Transactional Analysis Journal, 2(36), 120–133.

Barrow, G. (2007). Wonderful World, Beautiful People: Reframing Transactional Analysis as Positive Psychology. Transactional Analysis Journal, 3 (37), 206–209.

Colman, A.M. (2009). Słownik psychologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Nau- kowe PWN.

Jagieła, J. (2013). Integracja osobowości jako wartość edukacyjna: perspektywa edukacyjnej analizy transakcyjnej. Postawy Edukacji, 6, 119–139.

Jagieła, J. (2017). Znaczenie modelu płynności funkcjonalnej Susannah Temple (FF – functional fluency) dla edukacyjnej analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 6, 19–48. http://dx.doi.org/10.16926/eat.2017.05.02.

Napper, R. (2009). Positive Psychology and Transactional Analysis. Transactio- nal Analysis Journal, 1 (39), 61–74.

Niemierko, B. (2007). Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Okoń, W. (1987). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: PWN. Rosenhan, D.L., Seligman, E.P. (1994). Psychopatologia. t. I–II. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Schachner, S. (2016). Models of transactional analysis in educational manage- ment. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 5, 39–45.

Seligman, M. (2003). Authentic happiness. London: Nicholas Brearly. Seligman, M.E.P. (2005). Positive Psychology. Positive Prevention and Positive Therapy. W: C.R. Snyder, S.J. Lopez (red.), Handbook of Positive Psychology (s. 4–9), New York: Oxford University Press.

Sokołowska, E. (2013). Czy analiza transakcyjna może być użyteczna w coachingu? Coaching Review, 1 (4), 41–59.

Steiner, C.M. (1984). Emotional Literacy. Transactional Analysis Journal, 14(3), 162–174.

Steiner, C.M. (1996). Emotional literacy training: The application of transactional analysis to the study of emotions. Transactional Analysis Journal, 26(1), 31–39.

Temple, S. (2004). Building self-awareness. Pobrane 7 stycznia 2019 roku z: https://westtownapps.com/modx2/section-a/

Zaczyński, W.P. (1990). Uczenie się przez przeżywanie. Warszawa: WSiP.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-31

Jak cytować

Jagieła, J. (2019). Pozytywna analiza transakcyjna. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (8), 237–245. https://doi.org/10.16926/eat.2019.08.15

Numer

Dział

Czytając TAJ

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >> 
Loading...