Pozytywna analiza transakcyjna

Słowa kluczowe: analiza transakcyjna, pozytywna psychologia, edukacyjna analiza transakcyjna

Abstrakt

Analiza transakcyjna (AT) jako jeden z kierunków psychoterapii od początku swojego istnienia kierował się założeniami bliskimi pozytywnej psychologii. Na ten fakt zwraca uwagę szereg autorów TAJ. Implementacje analizy transakcyjnej do edukacji i pojawiające się tutaj problemy, modele i rozwiązanie dodatkowo jeszcze zwiększają zaangażowanie tej koncepcji w kierunku współcześnie rozumianej psychologii pozytywnej. Dzięki edukacyjnej analizie transakcyjnej szkoła i cały system oświatowy może stać się miejscem stwarzającym szansę korzystnego rozwoju oraz urzeczywistniania swoich możliwości wszystkich podmiotów (uczniów, nauczycieli, czy rodziców) obecnych w procesie kształcenia i wychowania.

Biogram autora

Jarosław Jagieła, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie

Pedagog społeczny i terapeuta. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Autor kilkunastu książek oraz przeszło dwustu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Opublikowane
2019-12-31
Jak cytować
Jagieła, J. (2019). Pozytywna analiza transakcyjna. Edukacyjna Analiza Transakcyjna          (ISSN 2299-7466; EISSN 2658-1825), (8), 237-245. https://doi.org/10.16926/eat.2019.08.15
Dział
Czytając TAJ