Od redakcji

Main Article Content

Jarosław Jagieła, dr hab.prof. AJD

Abstrakt

Słowa wstępne od Redakcji Czasopisma

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jagieła, J. (2016). Od redakcji. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (5). Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/article/view/68
Dział
Od redakcji
Biogram autora

Jarosław Jagieła, dr hab.prof. AJD - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i psychoterapeuta. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnejw Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wykładowca w KatedrzePsychopedagogiki Akademii Ignatianum w Krakowie. Redaktor naczelnyrocznika „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” i „Biblioteki Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Autor 20 książek i ponad 300 artykułów nauko- wych i popularnonaukowych.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>