Od redakcji

Main Article Content

Jarosław Jagieła, dr hab. prof. AJD

Abstrakt

Słowo wstępne od Redakcji Czasopisma

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jagieła, J. (2015). Od redakcji. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (4), 7–10. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/article/view/54
Dział
Od redakcji
Biogram autora

Jarosław Jagieła, dr hab. prof. AJD

Pedagog społeczny i psychoterapeuta. Kierownik Zespołu Badawczego Eduka- cyjnej Analizy Transakcyjnej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wykładowca w Katedrze Psychopedagogiki Akademii Ignatianum w Krakowie. Redaktor naczelny rocznika „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” i „BibliotekiEdukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Autor 20 książek i ponad 300 artykułównaukowych i popularnonaukowych.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>