Relacje międzyludzkie w dramacie Herberta Bergera Gdy mały ptaszek wypadnie z gniazda Perspektywa analizy transakcyjnej

Main Article Content

Paulina Piasecka, mgr

Abstrakt
The article presents the use of transactional analysis as a research method to interpret a dra- matic text. The author’s objective was to describe the relationships between the characters and to explain the reasons for their behavior using transactional analysis. The drama of an Austrian play- wright Herbert Berger When a little bird falls out of the nest was used to show, how useful TA can be in literary studies. A psychological game identified in the text was analyzed with regard to its constitutive elements.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Piasecka, P. (2013). Relacje międzyludzkie w dramacie Herberta Bergera Gdy mały ptaszek wypadnie z gniazda: Perspektywa analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (2), 89–100. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/article/view/29
Dział
Na pograniczu dziedzin
Biogram autora

Paulina Piasecka, mgr - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

absolwentka filologii polskiej i filozofii, obecnie w trakcie studiów doktoranc- kich z zakresu literaturoznawstwa w Akademii im. Jana Długosza w Częstocho- wie. Z uczelnią tą związana jest również zawodowo, od trzech lat pracuje na stanowisku redaktora w Wydawnictwie Akademii. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół wieloaspektowej analizy i interpretacji dramatu.