Sierpień w hrabstwie Osage – analiza filmu z uwzględnieniem kategorii skryptu życiowego

Main Article Content

Paulina Piasecka, mgr

Abstrakt
The article presents an attempt at the analysis of a movie entitled August: Osage County from the perspective of one of the most important Transacional Analysis categories, life script. This movie presents the story of a dysfunctional family from Missouri, in which parents’ destructive patterns of behavior destroy the lives of the next generation.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Piasecka, P. (2014). Sierpień w hrabstwie Osage – analiza filmu z uwzględnieniem kategorii skryptu życiowego. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (3), 81–91. https://doi.org/10.16926/eat.2014.03.05
Dział
Na pograniczu dziedzin
Biogram autora

Paulina Piasecka, mgr

Absolwentka filologii polskiej i filozofii, obecnie w trakcie studiów doktoranc-kich z zakresu literaturoznawstwa w Akademii im. Jana Długosza w Częstocho-wie. Z uczelnią tą wiązana jest również zawodowo, od trzech lat pracuje na sta- nowisku redaktora w Wydawnictwie Akademii. Jej zainteresowania badawczekoncentrują się wokół wieloaspektowej analizy i interpretacji dramatu.