Rodzaje transakcji między nauczycielem a uczniem nieśmiałym

Main Article Content

Olga Druciarz, mgr

Abstrakt
Autorka w swej pracy podjęła problem komunikacji między nauczycielem a uczniem nieśmiałym z perspektywy analizy transakcyjnej. Wykorzystując wiedzę z zakresu transakcji społecznych oraz kontaktów interpersonalnych mię- dzy nauczycielem a uczniem nieśmiałym, chciała wykazać rodzaj zaburzonej komunikacji w szkole. Główny cel pracy dotyczy zatem rodzajów transakcji między nauczycielem a uczniem nieśmiałym oraz jakości udzielanych mu zna- ków rozpoznania. Ponadto autorka podjęła próbę wskazania pozycji socjome- trycznych dzieci nieśmiałych w badanych klasach.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Druciarz, O. (2012). Rodzaje transakcji między nauczycielem a uczniem nieśmiałym. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (1), 97–98. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/article/view/15
Dział
Raporty z badań
Biogram autora

Olga Druciarz, mgr

absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie