Korepetycje w podejściu relacyjnym: uczenie się i nauczanie jako proces terapeutyczny. Refleksja w oparciu o model analizy transakcyjnej

Korepetycje w podejściu relacyjnym: uczenie się i nauczanie jako proces terapeutyczny. Refleksja w oparciu o model analizy transakcyjnej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2018.07.04

Słowa kluczowe:

korepetycje, proces terapeutyczny, kontrakt, model 5P, przyzwolenia, zakazy

Abstrakt

W artykule przedstawiono osobistą refleksję na temat korepetycji, będących procesem uczeniai nauczania. Prywatne lekcje matematyki można postrzegać nie tylko jako prosty proces przekazywania wiedzy uczniowi, ale także jako proces terapeutyczny, co jest mniej popularnym podejściem. Efekt terapeutyczny opiera się na rozwiniętej między nauczycielem i uczniem relacji, która zapewnia zarówno bardziej efektywne zdobywanie wiedzy, jak i korektywne doświadczenie. Artykuł prezentuje wybrane aspekty tego procesu, w odniesieniu do podstawowych koncepcji w analizie transakcyjnej, takich jak model 5P Clarke, model funkcjonalny i strukturalny, analiza transakcji, zakazy i przyzwolenia. Rozważany jest kontrakt zawierany w ramach korepetycji, jak również pewne wątpliwości etyczne dotyczące podejścia relacyjnego w trakcie lekcji.  Jako ilustracje podano wiele przykładów z osobistej praktyki autorki.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Agata Szekiełda, mgr - Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

psycholog, matematyk, doktorantka w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu. Psychoterapeutka, w trakcie procesu szkoleniaw nurcie analizy transakcyjnej. Zainteresowania naukowe: związki psychiki i ciała (psychosomatyka, zaburzenia somatoformiczne, zaburzenia odżywiania), trauma relacyjna, zaburzenia osobowości.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Szekiełda, A. (2018). Korepetycje w podejściu relacyjnym: uczenie się i nauczanie jako proces terapeutyczny. Refleksja w oparciu o model analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (7), 49–60. https://doi.org/10.16926/eat.2018.07.04

Numer

Dział

Analiza transakcyjna w edukacji
Loading...