Dawno, dawno temu, w gabinecie superwizora...: phenomena occurring in TA supervision at early stages of psychotherapist’s development

Dawno, dawno temu, w gabinecie superwizora...

phenomena occurring in TA supervision at early stages of psychotherapist’s development

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.06

Słowa kluczowe:

superwizja, bajka, trójkąt dramatyczny, trójkąt korzyści

Abstrakt

W artykule omówiono cechy superwizora istotne w początkowym okresie rozwoju zawodowego terapeuty, jak również zjawiska, których występowania można się spodziewać w przebiegu procesu superwizji. Wskazano na istotne aspekty superwizji wymagające rozpoznania i analizy, takie jak wchodzenie w gry poprzez przyjmowanie ról w trójkącie dramatycznym oraz przeżywanie lęku w relacji z superwizorem. Co najistotniejsze, omówiono również skuteczne sposoby radzenia sobie z tymi trudnościami, po to, by ułatwić nawiązanie i utrzymywanie bezpiecznej relacji superwizyjnej, w tym zastępowanie trójkąta dramatycznego trójkątem korzyści oraz radzenie sobie z lękiem w superwizji w sposób zaproponowany przez Shoheta. Aby zilustrować wspomniane wyżej procesy odwołano się do autorskiej bajki.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogramy autorów

Agata Szekiełda - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Psycholog, matematyk, doktorantka na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu. Psychoterapeutka, w trakcie procesu szkolenia w nurcie analizy transakcyjnej. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej, gdzie aktywnie działa na rzecz środowiska AT w Polsce. Zainteresowania naukowe: przymierze terapeutyczne, zaburzenia osobowości, związki psychiki i ciała.

Anna Jaskulska - -

Psycholożka, psychoteraputka w nurcie analizy transakcyjnej w trakcie szkolenia, członkini Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. Filolog angielski, tłumaczka warsztatów i egzaminów prowadzonych przez Europejskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej, autorka tłumaczenia podręcznika Szkolenia i egzaminowania EATA. Prowadzi prywatną praktykę psychologiczną i psychoteraputyczną w Szczecinie, pracuje z nastolatkami i dorosłymi.

Bibliografia

Carroll, M. (2001). The spirituality of supervision. W: M. Carroll, M.

Tholstrup (red.). Integrative Approaches to Supervision, s. 76-90. London: Jessica

Kingsley Publishers.

Casement, P. (2017). O uczeniu się od pacjenta. Warszawa: Oficyna Ingenium.

Casement, P. (2018). O uczeniu się od pacjenta – ciąg dalszy. Przestrzeń i proces analityczny. Warszawa: Oficyna Ingenium.

Chinnock, K. (2011). Relational Transactional Analysis Supervision. Transactional Analysis Journal, 41(4), 336–350. doi:10.1177/036215371104100410

Erskine, R. G. (1997). Supervision of psychotherapy: Models for professional development. W: R. G. Erskine, Theories and methods of an integrative transactional analysis, s. 217-226. San Francisco, CA: TA Press. (Oryginalna praca wydana w 1982).

Goulding, R., Goulding, M. (1976), Injunctions, Decisions, and Redecisions. Transactional Analysis Journal, 6(1), 41-48, DOI: 10.1177/036215377600600110

Hargaden. H. (2017). A relational approach to supervision. W: H. Hargaden (red.). The Art of Relational Supervision. Clinical Implications of the use of Self in Group Supervision, 7-25. London and New York: Routledge.

Karpman, S. (1968). Fairy tales and script drama analysis. Transactional Analysis Bulletin, 26(7), 39-43.

Mason, B. (2019). Re-visiting safe uncertainty: six perspectives for clinical practice and the assessment of risk. Journal of Family Therapy 2019, 0:1-14 . DOI:10.1111/1467-6427.12258

Orlinsky, D. E., Botermans, J. F., Rønnestad, M. H. (2001). Towards an Empirically Grounded Model of Psychotherapy Training: Four Thousand the Rapists Rate Influences on Their Development. Australian Psychologist, 36(2), 139–148. doi:10.1080/00050060108259646

Shohet, R. (red.). (2008). Passionate Supervision. London: Jessica Kingsley Publisher.

Shohet, R., Shohet, J. (2020). In Love with Supervision. Monmouth: PCCS Books Ltd.

Steiner, C. (1990). Scripts People Live: Transactional Analysis of Life Scripts. New York: Grove Press. (Oryginalna praca wydana w 1974).

Tracey, T. J. G., Bludworth, J., Glidden-Tracey, C. E. (2012). Are there parallel processes in psychotherapy supervision? An empirical examination. Psychotherapy, 49(3), 330–343. https://doi.org/10.1037/a0026246

Weck, F., Kaufmann, Y. M., Witthöft, M. (2017). Topics and techniques in clinical supervision in psychotherapy training. The Cognitive Behaviour Therapist, 10, e3. https://doi.org/10.1017/S1754470X17000046

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Szekiełda, A., & Jaskulska, A. (2020). Dawno, dawno temu, w gabinecie superwizora.: phenomena occurring in TA supervision at early stages of psychotherapist’s development. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (9), 81–92. https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.06

Numer

Dział

Analiza transakcyjna na innych polach
Loading...