Gry w relacji nauczyciel-dyrektor szkoły

Main Article Content

Agata Szekiełda
https://orcid.org/0000-0002-4977-3739
Bartłomiej Przybylski
https://orcid.org/0000-0001-8283-7872

Abstrakt

W artykule opisano kilka spośród tych gier w rozumieniu analizy transakcyjnej, które mogą występować w relacji pomiędzy nauczycielem a dyrektorem szkoły. Pomimo nadania tym grom nowych nazw, korespondujących ze środowiskiem szkolnym, nawiązują one w części do gier obszernie już opisanych w literaturze przedmiotu. Aby artykuł był zrozumiały także dla osób nieobeznanych z teorią analizy transakcyjnej, wprowadzono pojęcia teoretyczne niezbędne do zrozumienia i analizy prezentowanych przypadków. Omówiono tę specyfikę funkcjonowania szkoły jako miejsca pracy, która znajduje odzwierciedlenie w formach gier spotykanych w środowisku szkolnym. Zaprezentowano pięć przykładowych gier i szczegółowo przeanalizowano dwie hipotetyczne sytuacje, w których doszło do gry. Końcowe refleksje wzbogacono o wnioski na temat konsekwencji gier występujących w relacjach dyrektor-nauczyciel oraz o sposoby wychodzenia z gier i redukowania ich negatywnych następstw.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szekiełda, A., & Przybylski, B. (2019). Gry w relacji nauczyciel-dyrektor szkoły. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (8), 31-43. https://doi.org/10.16926/eat.2019.08.02
Dział
Analiza transakcyjna w edukacji
Biogramy autorów

Agata Szekiełda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mgr Agata Szekiełda, psycholog, matematyk, doktorantka na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu. Psychoterapeutka, w trakcie procesu szkolenia w nurcie analizy transakcyjnej. Zainteresowania naukowe: związki psychiki i ciała (psychosomatyka, zaburzenia somatoformiczne, zaburzenia odżywiania), trauma relacyjna, zaburzenia osobowości.

Bartłomiej Przybylski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Bartłomiej Przybylski, matematyk, informatyk, adiunkt na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Poza studiami kierunkowymi, ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania (MBA). Nauczyciel szkolny i akademicki, posiadający doświadczenie w nauczaniu przedmiotów matematycznych i informatycznych. Jego zainteresowania obejmują również teorię analizy transakcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem relacji w przedsiębiorstwach.

Bibliografia

Berne, E. (2019). Dzień dobry... i co dalej? Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Berne, E. (2017). W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich, Wydanie V. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Cierpiałkowska, L., Nowicka-Gawęcka, H. (2005). Wybrane zagadnienia z analizy transakcyjnej. Gestalt 62(1), 5–29.

Harwas-Napierała, B. (2005). Etyczne aspekty manipulacji. Poznańskie Studia Teologiczne, 18, 247–259.

Jagieła, J. (2004). Gry psychologiczne w szkole. Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli.

Karpman, S.B. (1968). Fairy tales and script drama analysis. Transactional Analysis Bulletin 7(26), 39–43.

Stewart, I., Joines, V. (2016). Analiza transakcyjna dzisiaj. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.