Edukacja multimedialna w przedszkolach – analiza doświadczeń

Słowa kluczowe: edukacja przedszkolna, edukacja multimedialna, TIK, dziecko w wieku przedszkolnym, cyberprzestrzeń

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę edukacji multimedialnej w procesie wychowania przedszkolnego, tak istotną wobec szybkiego tempa rozwoju technologii cyfrowych zmieniających świat, a więc także sposoby i kierunki kształcenia na wszelkich szczeblach nauczania. W celu poprawy wiedzy i umiejętności wykorzystania technologii cyfrowych podczas zajęć z dziećmi przez kadrę pedagogiczną w ww. placówkach, potrzebne było przeprowadzenie szkoleń w formie wykładów i warsztatów. Analiza wyników badań, jakimi objęte były uczestniczki przed i po zakończeniu powyższych szkoleń, wskazała na konieczność wprowadzenia systemowego programu kształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego obejmującego naukę z opisanych w niniejszym artykule obszarów technologii cyfrowych.

Biogram autora

Sandra Skorza, mgr

Nauczyciel informatyki o rozszerzonym zakresie w Zespole Szkół nr 42 w Warszawie oraz właściciel firmy, w ramach działalności której szkoli nauczycieli w zakresie zastosowania technologii cyfrowychw edukacji oraz prowadzi zajęcia edukacyjne ogólnorozwojowe z dziećmi w przedszkolach (w obecnej chwili – w dziesięciu) z wykorzystaniem tablic multimedialnych. Ukończyła Europejską Akademię Sztuk w Warszawie nakierunku grafiki projektowej – tytuł magister sztuki, a także Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego Nauczycieli – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie oraz Podyplomowe Studia Techniki, Informatyki i Technologii Informacyjnych dla nauczycieli na Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie.

Opublikowane
2018-12-30
Jak cytować
Skorza, S. (2018). Edukacja multimedialna w przedszkolach – analiza doświadczeń. Edukacyjna Analiza Transakcyjna          (ISSN 2299-7466), (7), 247-262. https://doi.org/10.16926/eat.2018.07.15
Dział
Na pograniczu dziedzin