Analiza transakcyjna w służbie kompetencji mentalizowania

Analiza transakcyjna w służbie kompetencji mentalizowania

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.07

Słowa kluczowe:

mentalizacja, analiza transkacyjna, relacja terapeutyczna

Abstrakt

.

Tekst stanowi próbę użycia konceptualizacji języka analizy transakcyjnej – dla rozumienia kom- petencji mentalizacji w relacji pacjent–terapeuta. Wydaje się, że analiza transakcyjna dostarcza z jednej strony prostego, barwnego, ale i nieredukcjonistycznego języka (przestrzeni) pozwalają- cego opisywać złożone zjawiska w relacji pomiędzy pacjentem i jego terapeutą. W artykule omó- wione zostaną podstawowe pojęcia AT, opisujące proces uwewnętrzniania się relacji. Proces tenstanowi podstawę kompetencji mentalizowania omówiony w drugiej części tekstu. Całość ilustruje fragment opisu klinicznego pracy terapeutycznej, w której użycie elementów analizy transakcyjnej pozwoliło na istotne wzmocnienie relacji terapeutycznej co przełożyło się na proces zdrowienia pacjenta.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Berne E., (1998), Dzień dobry… i co dalej? Psychologia ludzkiego przeznaczenia, Poznań: Dom wydawniczy REBIS.
Cierpiałkowska L., Nowicka-Gawęcka, H. (992). Wybrane zagadnienia analizy transakcyjnej, w: Elementy psychologii klinicznej, t. II., Wyd. Naukowe UAM,.
Cierpiałkowska, L., Górska, D., (2016). Mentalizacja z perspektywy rozwojowej i klinicznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Czabała, Cz. (2006). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa PWN.
Fisher, J. (2019). Terapia osób które przetrwały traumy złożone. Jak przezwyciężać mechanizmy wewnętrznej alienacji. Kraków: Wydawnictwo UJ.
Fonagy, P., Allen, J. G., Bateman, A. W., (2014). Mentalizowanie w praktyce klinicznej. Kraków Wydawnictwo UJ.
Gabbard, G.O. (2015). Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej. Kraków: Wydawnictwo UJ.
Gazzaninga, M. (2017). Po obu stronach mózgu. Moja przygoda z neuronauką. Wyd. Press.
Górska, D., Marszał, M. (2014) Mentalization and theory of mind in borderline personality organization: exploring the differences between affective and cognitive aspects of social cognition in emotional. Psychiatria polska 48 (3), 503-513
Grzesiuk, L. (2006). Psychoterapia. Praktyka. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, s. 498, 514–515.
Hay, J. (2010). Analiza Transakcyjna dla trenerów. Kraków: Grupa Doradczo-Szkoleniowa Transmisja.
Jagieła, J. (2006/2007). Znaczenie skryptu jako nieświadomego przekazu międzygeneracyjnego w kształtowaniu się to tożsamości jednostki. W: K. Rędziński, I. Wagner (red.) Wielokulturowość w przestrzeni edukacyjnej, Wydawnictwo AJD, s. 365–374.
Jagieła, J. (2012). Słownik analizy transakcyjnej. Częstochowa: Wydawnictwo AJD.
Jańczak, M. (2018). Mentalizacja w praktyce klinicznej — perspektywa Psychodynamiczna, Psychoterapia 4 (187) 5–17.
Kuźnik, M. (2013). Epizody wspólnego zaangażowania w relacjach międzypokoleniowych : szanse i zagrożenia. W: M. Kozubek (red.) Starość - nie radość? aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa. Katowice: Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Ka¬to¬wi¬cach 76, 140-155.
McWilliams, N., Lingiardi, V. (2019). PDM-2. Podręcznik diagnozy psychodynamicznej. Tom 1, Kraków: Wydawnictwo UJ.
Muriel J., Jongeward D. (1999). Narodzić się by wygrać. Analiza transakcyjna na co dzień. Poznań:, Dom wydawniczy REBIS.
Oller-Vallejo J. (2003). Three Basic Ego States: The Primary Model. Transactional Analysis Journal. vol. 33, nr 2, 2003, s. 162–167.
Schaffer, H. R. (2000). Społeczny kontekst rozwoju psychobiologicznego, w: Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów, red. A. Brzezińska, G. Lutomski, Poznań, s. 72-96.
Stern, D. N. (2004). Norton series on interpersonal neurobiology. The present moment: In psychotherapy and everyday life. W Norton & Co.
Wallin, D. J. (2011). Przywiązanie w psychoterapii. Kraków: Wydawnictwo UJ.
Wygotski, L.S. (2002). Wybrane prace psychologiczne II: Dzieciństwo i dorastanie. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Kuźnik, M. (2020). Analiza transakcyjna w służbie kompetencji mentalizowania. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (9), 93–107. https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.07

Numer

Dział

Analiza transakcyjna na innych polach
Loading...