Stany Ja uczniów a spostrzeganie przez nich wybranych elementów obrazu własnego życia rodzinnego

Main Article Content

Joanna Grabowska, mgr

Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wzajemnych związków pomiędzy obrazem rodziny pochodzeniaa ujawnianymi stanami Ja osób badanych w ramach koncepcji analizy transakcyjnej. Przedstawiono zarys teorii Erica Berne’a opisujący analizę struktury stanów Ja: Rodzic Krytyczny, RodzicOpiekuńczy, Dziecko Naturalne i Dziecko Przystosowane oraz Dorosły, wraz z zawartym w nimstanem Ethos i Pathos. Zaprezentowano przegląd literatury w zakresie związków rodziny pochodzenia z cechami jednostki podlegającymi jej oddziaływaniom w ujęciu systemowym typologii i relacji rodzinnych. Główne założenia badawcze dotyczące związków pomiędzy wybranymi parametrami rodziny a wynikającymi z koncepcji analizy transakcyjnej stanami Ja osób badanych potwierdziły się w zakresie związku pomiędzy spostrzeganym poziomem spójności i komunikacjiw rodzinie oraz takimi stanami Ja, jak Pathos. Istotne statystycznie związki ze stanami Ja uzyskano dla wybranych właściwości matek i ojców. Ciekawym wynikiem jest obraz stanów Ja badanej młodzieży w postaci egogramu. Uzyskany profil wyników wykazuje wysoką zgodność z postulowanym w literaturze AT optymalnym dla funkcjonowania człowieka rozkładem stanów Ja. Przedstawione wnioski dotyczą badań porównawczych i praktycznych implikacji uzyskanych wynikówdla procesu edukacji i wychowania oraz relacji nauczyciel–uczeń.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Grabowska, J. (2017). Stany Ja uczniów a spostrzeganie przez nich wybranych elementów obrazu własnego życia rodzinnego. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (6), 191–212. https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.12
Dział
Raporty z badań
Biogram autora

Joanna Grabowska, mgr - Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

psycholog kliniczny, kulturoznawca (specjalność:animacja kulturowa, rosjoznawstwo), plastyk ceramik, arteterapeuta, pracuje w Zespole Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie jako pedagog szkolny.