Stany Ja uczniów a spostrzeganie przez nich wybranych elementów obrazu własnego życia rodzinnego

  • Joanna Grabowska, mgr Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie
Słowa kluczowe: analiza transakcyjna, stany Ja, spostrzeganie obrazu rodziny przez uczniów

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza wzajemnych związków pomiędzy obrazem rodziny pochodzeniaa ujawnianymi stanami Ja osób badanych w ramach koncepcji analizy transakcyjnej. Przedstawiono zarys teorii Erica Berne’a opisujący analizę struktury stanów Ja: Rodzic Krytyczny, RodzicOpiekuńczy, Dziecko Naturalne i Dziecko Przystosowane oraz Dorosły, wraz z zawartym w nimstanem Ethos i Pathos. Zaprezentowano przegląd literatury w zakresie związków rodziny pochodzenia z cechami jednostki podlegającymi jej oddziaływaniom w ujęciu systemowym typologii i relacji rodzinnych. Główne założenia badawcze dotyczące związków pomiędzy wybranymi parametrami rodziny a wynikającymi z koncepcji analizy transakcyjnej stanami Ja osób badanych potwierdziły się w zakresie związku pomiędzy spostrzeganym poziomem spójności i komunikacjiw rodzinie oraz takimi stanami Ja, jak Pathos. Istotne statystycznie związki ze stanami Ja uzyskano dla wybranych właściwości matek i ojców. Ciekawym wynikiem jest obraz stanów Ja badanej młodzieży w postaci egogramu. Uzyskany profil wyników wykazuje wysoką zgodność z postulowanym w literaturze AT optymalnym dla funkcjonowania człowieka rozkładem stanów Ja. Przedstawione wnioski dotyczą badań porównawczych i praktycznych implikacji uzyskanych wynikówdla procesu edukacji i wychowania oraz relacji nauczyciel–uczeń.

Biogram autora

Joanna Grabowska, mgr, Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

psycholog kliniczny, kulturoznawca (specjalność:animacja kulturowa, rosjoznawstwo), plastyk ceramik, arteterapeuta, pracuje w Zespole Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie jako pedagog szkolny.

Opublikowane
2017-12-30
Jak cytować
Grabowska, J. (2017). Stany Ja uczniów a spostrzeganie przez nich wybranych elementów obrazu własnego życia rodzinnego. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (6), 191-212. https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.12
Dział
Raporty z badań