Rytuał – od antropologii kulturowej do analizy transakcyjnej

Main Article Content

Karol Motyl, mgr

Abstrakt
In the first part of the article the traditional meaning of the ritual is analysed. Then, the ritual is presented in the light of transactional analysis. Finally, the author discusses similarities and differ- ences in different concepts of the ritual. The article does not attempt to address the complexity of this concept; its aim is to contribute to the discussion on the interdisciplinary nature of transaction-al analysis. The author’s aim is to exemplify the possibilities of applying this theory in humanitiesand social sciences.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Motyl, K. (2014). Rytuał – od antropologii kulturowej do analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (3), 65–78. https://doi.org/10.16926/eat.2014.03.04
Dział
Analiza transakcyjna w edukacji
Biogram autora

Karol Motyl, mgr - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Pedagog, asystent w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Aka-demii im. Jana Długosza w Częstochowie, interesuje się w szczególności zagad-nieniami związanymi z funkcjonowaniem szkoły (takimi jak np. komunikacja, ceremonie i rytuały, gry, śmiech), analizowanymi głównie przez pryzmat analizytransakcyjnej oraz interakcjonizmu symbolicznego.