Analiza transakcyjna w budowaniu klimatu szkoły – w poszukiwaniu pozytywnej profilaktyki zachowań ryzykownych

Main Article Content

Sławomir Kania, mgr

Abstrakt
The aim of the article is to demonstrate usefulness of transactional analysis as a method of shaping school climate. The author begins with describing the present state of social prevention, and then, on the basis of positive prevention, outlines the importance of school climate. Next, he analyses usefulness of transactional analysis as a method of creating positive school climate and concludes his reflections.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kania, S. (2016). Analiza transakcyjna w budowaniu klimatu szkoły – w poszukiwaniu pozytywnej profilaktyki zachowań ryzykownych. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (5), 111-121. https://doi.org/10.16926/eat.2016.05.07
Dział
Analiza transakcyjna w edukacji
Biogram autora

Sławomir Kania, mgr, WSZiA w Opolu

absolwent pedagogiki Wyższej Szkoły Zarządzaniai Administracji w Opolu, obecnie Asystent Naukowy WSZiA w Opolu, Dok- torant Uniwersytetu Opolskiego. Swoje zainteresowania badawcze koncen-truje wokół zachowań ryzykownych i prospołecznych dzieci i młodzieży, al-ternatywnych metod resocjalizacji oraz patologi społecznych. Autor ponad40 artykułów naukowych. Zwolennik profilaktyki pozytywnej i profilaktyki zorientowanej na wartościach.