Kształtowanie skryptu w kulturze szkoły jako zapobieganie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży - w kierunku profilaktyki pozytywnej

Słowa kluczowe: kultura szkoły, skrypt, profilaktyka pozytywna

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest prezentacja kultury szkoły i jej znaczenie dla skuteczności oddziaływań profilaktycznych w szkole. Autor odwołuje się w swych rozważaniach do założeń profilaktyki pozytywnej, przeciwstawiając ją profilaktyce negatywnej. Zwraca również uwagę na możliwe konsekwencje przyjętych przekonań nauczycieli dotyczących zachowania uczniów oraz działalność profilaktycznej w szkoły. Artykuł zakończony jest postulatami, dedykowanymi w szczególności dla organizacji wspierających szkoły w relacji działań profilaktycznych.

Biogram autora

Sławomir Kania, Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk Pedagogicznych

Mgr Pedagogiki, wykładowca Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Oposlkiego, certyfiikowany realizator programów profialaktycznych. Prowadzi badania naukowe na pograniczu pedagogiki społecznej, resocjalizacji i pracy socjalnej. Specjalizuję się w badaniach z zakresu zachowań prospołecznych i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, diagnozy problemów społecznych, efektywności profilaktyki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji profilaktyki pozytywnej. 

Opublikowane
2019-12-31
Jak cytować
Kania, S. (2019). Kształtowanie skryptu w kulturze szkoły jako zapobieganie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży - w kierunku profilaktyki pozytywnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna          (ISSN 2299-7466; EISSN 2658-1825), (8), 45-59. https://doi.org/10.16926/eat.2019.08.03
Dział
Analiza transakcyjna w edukacji