Nakazy i zakazy rodzicielskie a kreatywność jednostki. Źródła inhibitorów twórczości w perspektywie analizy transakcyjnej

Main Article Content

Dorota Gębuś, dr
https://orcid.org/0000-0002-2365-618X

Abstrakt
Striving for self-realization is a natural human need that appears in the course of their develop- ment. It becomes visible while an individual is engaged in creative activities whose aim is to change and improve oneself and one's environment. This natural tendency is usually hindered be- cause of various barriers. This article is an attempt to describe how these barriers come into beingwith particular emphasis on parents’ drivers and injunctions, which are analysed from the perspec- tive of transactional analysis.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gębuś, D. (2016). Nakazy i zakazy rodzicielskie a kreatywność jednostki. Źródła inhibitorów twórczości w perspektywie analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (5), 123–132. https://doi.org/10.16926/eat.2016.05.08
Dział
Analiza transakcyjna w edukacji
Biogram autora

Dorota Gębuś, dr - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i socjolog, doktor nauk humanistycz-nych, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Absolwentka Studiów Pody-plomowych w zakresie Terapii Patologii Zachowań. Praktyk Neurolingwistycznego Programowania. Zainteresowania naukowe: pedagogika twórczo-ści (rozwijanie zdolności i umiejętności twórczych oraz ich wykorzystanie w pracy pedagogicznej), techniki pracy umysłowej, problematyka współczesnej rodziny, komunikacja interpersonalna, edukacyjna analiza transakcyjna.