Smartfon jako pomoc dydaktyczna oraz narzędzie komunikacji z uczniami

Słowa kluczowe: smartfon, Internet, aplikacje matematyczne, szkoła, uczniowie, nauczyciele

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie pozytywnych aspektów wykorzystania przez uczniów smartfonów. Większość publikacji dotyczy zagrożeń płynących z niewłaściwego i nadmiernego ich użytkowania, kilka z nich jest tu cytowanych. Dzisiejsza młodzież, wychowana na mediach społecznościowych, życie w sieci traktuje na równi z realnym, szkoła, która tego nie zauważa, przestaje być atrakcyjna. W artykule opisuję swoje doświadczenia jako nauczyciela matematyki, który stara się odnaleźć w świecie swoich uczniów. Przytaczam zarówno wyniki badania ankietowego, jak i wnioski z doświadczeń. Badania przeprowadzałam na grupie licealistów. Polegały one na nawiązaniu trwałej relacji z uczniami w mediach społecznościowych i wykorzystaniu ichdo komunikacji oraz udzielania pomocy w nauce. Drugim aspektem było wykorzystanie możliwości smartfonu bezpośrednio na lekcji jako źródła informacji (Internet), narzędzia zastępującego kserokopiarkę (zdjęcia zadań) oraz jako pomoc dydaktyczną, w postaci różnorodnych darmowych aplikacji matematycznych.

W publikacji przedstawiam różne aplikacje, porównuję ich możliwości oraz opisuję wrażenia uczniów i własne na temat pracy z telefonem.

 

 

Biogram autora

Beata Bogusławska-Kręgiel, mgr

Dyplomowana nauczycielka matematyki i wychowawczyni w Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Lipnie, egzaminatorka CKE, popularyzatorka technologii mobilnych w nauczaniu, autorka publikacji z dziedziny matematyki.

Opublikowane
2018-12-30
Jak cytować
Bogusławska-Kręgiel, B. (2018). Smartfon jako pomoc dydaktyczna oraz narzędzie komunikacji z uczniami. Edukacyjna Analiza Transakcyjna          (ISSN 2299-7466), (7), 209-220. https://doi.org/10.16926/eat.2018.07.12
Dział
Na pograniczu dziedzin