Projekt STEM dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych – innowacja pedagogiczna z nowymi technologiami w szkole

Słowa kluczowe: edukacja, TIK, STEM, innowacja, technologia, nauczyciel, uczeń

Abstrakt

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z nowymi technologiami, opisano rolę nauczyciela w nowoczesnej szkole oraz to, jakie kompetencje powinien posiadać w zakresie TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna). Omówiono innowację pedagogiczną – projekt edukacyjny STEM Politechniki Warszawskiej przeznaczony dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych – i jejwpływ na zwiększenie zainteresowania młodzieży naukami ścisłymi, inżynierią oraz nowymi technologiami.

Biogram autora

Małgorzata Biszczuk, mgr

Nauczyciel dyplomowany (fizyki i informatyki),pracuje w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. T. Czackiego w Warszawie. Pomysłodawca oraz współorganizator projektu edukacyjnego STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) Politechniki Warszaw-skiej. Była głównym koordynatorem projektu Erasmus+ „W zdrowym cielezdrowy duch – jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji”. Państwa partnerskie to Turcja, Hiszpania, Finlandia i Włochy.

Opublikowane
2018-12-30
Jak cytować
Biszczuk, M. (2018). Projekt STEM dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych – innowacja pedagogiczna z nowymi technologiami w szkole. Edukacyjna Analiza Transakcyjna          (ISSN 2299-7466), (7), 233-246. https://doi.org/10.16926/eat.2018.07.14
Dział
Na pograniczu dziedzin