Projekt STEM dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych – innowacja pedagogiczna z nowymi technologiami w szkole

Main Article Content

Małgorzata Biszczuk, mgr

Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z nowymi technologiami, opisano rolę nauczyciela w nowoczesnej szkole oraz to, jakie kompetencje powinien posiadać w zakresie TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna). Omówiono innowację pedagogiczną – projekt edukacyjny STEM Politechniki Warszawskiej przeznaczony dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych – i jejwpływ na zwiększenie zainteresowania młodzieży naukami ścisłymi, inżynierią oraz nowymi technologiami.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Biszczuk, M. (2018). Projekt STEM dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych – innowacja pedagogiczna z nowymi technologiami w szkole. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (7), 233-246. https://doi.org/10.16926/eat.2018.07.14
Dział
Na pograniczu dziedzin
Biogram autora

Małgorzata Biszczuk, mgr

Nauczyciel dyplomowany (fizyki i informatyki),pracuje w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. T. Czackiego w Warszawie. Pomysłodawca oraz współorganizator projektu edukacyjnego STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) Politechniki Warszaw-skiej. Była głównym koordynatorem projektu Erasmus+ „W zdrowym cielezdrowy duch – jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji”. Państwa partnerskie to Turcja, Hiszpania, Finlandia i Włochy.