Zastosowanie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach we wzmacnianiu stanu Ja-Dorosłego

  • Katarzyna Klimkowska, dr hab. prof. UMCS Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Słowa kluczowe: analiza transakcyjna, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, Ja-Dorosły, pozycja życiowa, skrypt

Abstrakt

Z perspektywy analizy transakcyjnej człowiek, aby móc funkcjonować i rozwijać się optymalnie, powinien dysponować właściwie ukształtowanymi, pozostającymi w równowadze trzema stanami osobowości – wewnętrznym Rodzicem, Dorosłym i Dzieckiem. Przy czym o równowadze tej w przeważającej mierze decyduje wewnętrzny Dorosły.

Celem artykułu jest ukazanie punktów wspólnych analizy transakcyjnej i podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach jako orientacji pracy pomocowej i edukacyjnej z osobą dorosłą oraz możliwości włączania zasobów obu podejść w pracy nad osiąganiem przez klientów celów życiowych poprzez wzmacnianie stanu Ja-Dorosły.

Wykorzystywanie w pracy z klientem technik AT i PSR sprzyja wzmacnianiu i aktualizowaniu potencjału i sprawczości osoby, co przekłada się na poczucie satysfakcji, zadowolenia i szczęścia.Przedstawione w niniejszym opracowaniu propozycje wykorzystywania AT i PSR we wzmacnianiu stanu Ja-Dorosłego odzwierciedlają doświadczenia pomocowe autorki w tym zakresie.

Biogram autora

Katarzyna Klimkowska, dr hab. prof. UMCS, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Andragog, pedagog pracy, psychoprofilaktyk, trener, coach. Doktor habilitowany nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki. Zatrudniona w Zakładzie Pedagogiki Pracy i Andragogiki, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS. W pracy badawczej, dydaktyce i praktyce pozaakademickiej specjalizuje się w problematyce z zakresu andragogiki, pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej. Zainteresowania naukowe i badawcze: rozwój osobisty i zawodowy człowieka dorosłego; sukces życiowy i zawodowy; równowaga w układzie praca–życie pozazawodowe, edukacja akademicka pedagogów i tłumaczy.

Opublikowane
2018-12-30
Jak cytować
Klimkowska, K. (2018). Zastosowanie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach we wzmacnianiu stanu Ja-Dorosłego. Edukacyjna Analiza Transakcyjna          (ISSN 2299-7466), (7), 85-98. https://doi.org/10.16926/eat.2018.07.06
Dział
Analiza transakcyjna na innych polach