Rola sztuki programowania w kształceniu informatycznym

Main Article Content

Zbigniew Ledóchowski, dr

Abstrakt
Artyzm czy rzemiosło? Jakże często to pytanie można odnieść do nauczania informatyki w szkole. Przy czym nie chodzi tylko o przykłady oczywiste, związane z tworzeniem grafiki komputerowej czy projektowaniem witryn WWW, gdzie oprócz rzemieślniczej znajomości narzędzi informatycznych pojawia się wątek kreatywności, zmysłu artystycznego ucznia. Warto przejrzeć się choćby umiejętnościom związanym z myśleniem algorytmicznym i programowaniem, bardzoważnym wobec właśnie wprowadzanych zmian programowych w nauczaniu informatyki. Dziś programowanie, także wobec bogactwa narzędzi, ale przede wszystkim w związku z inwencją ucznia,daje pełne pole do ujawnienia niekonwencjonalnych pomysłów, oryginalnego sposobu myślenia, nieszablonowych rozwiązań. Słowem, może być sztuką wbrew niekiedy kojarzącemu się z rzemiosłem słowu kodowanie.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ledóchowski, Z. (2018). Rola sztuki programowania w kształceniu informatycznym. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (7), 195=207. https://doi.org/10.16926/eat.2018.07.11
Dział
Na pograniczu dziedzin
Biogram autora

Zbigniew Ledóchowski, dr, Akademia Pomorska, Słupsk

Nauczyciel akademicki w Akademii Pomorskiej w Słupsku, aktualnie zatrudniony w Instytucie Matematyki (Pracownia Informatyki) tej uczelni. Od ponad 30 lat prowadzi zajęcia z przedmiotów informatycznych na różnych kierunkach, zwłaszcza inżynierskich. W swoich publikacjach naukowych zajmował się przede wszystkim wykorzystaniem symulacji komputerowych w różnych obszarach technicznych. Od wielu lat szczególne zainteresowanie poświęca szeroko rozumianej edukacji informatycznej w odniesieniu do wszystkich etapów edukacyjnych. Jest autorem publikacji i wystąpień na konferencjach związanych z tą tematyką. Prowadzi również aktywną działalność organizacyjną i popularyzatorską związaną z kształceniem informatycznym, przygotowaniem nauczycieli informatyki itp. Od ponad 10 lat jest członkiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej (wcześniej Rada ds. Edukacji Informatyczneji Medialnej) pomocniczego ciała Ministra Edukacji Narodowej zajmującego się problematyką edukacji informatycznej w szkołach, był wizytatorem ds. edukacji informatycznej w Kuratorium Oświaty w Słupsku i potem w Gdańsku, stale aktywnie uczestniczy w promowaniu kształcenia informatycznego (szkolenia i warsztaty dla metodyków uczelnianych oraz nauczycieli, autorstwo zadań w konkursach informatycznych, promowanie nauki programowania w szkołach poprzez cykl tematycznych konferencji w województwie pomorskim).