Preferencje podejmowania aktywności z perspektywy stanów Ja. Analiza badań własnych

Preferencje podejmowania aktywności z perspektywy stanów Ja. Analiza badań własnych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2016.05.13

Słowa kluczowe:

strukturalizacja czasu, relacje interpersonalne, stany Ja

Abstrakt

The author of this article draws the readers' attention to the importance of activity as one of the forms of time structuring. The aim of her study was to identify the respondents's preferences to perform an activity (work) with other individuals or groups and to verify whether and to what ex- tent the ego states differentiate respondents in realizing their preferred activity (work) in relation to other persons or groups. To find the answers to these questions, she applied the quantitative meth- od of a diagnostic survey using two surveys: “Working with people” and “The Structural egogram. Self-assessment questionnaire of the ego states” developed by A. Pierzchała and A. Sarnat-Ciastko. The research procedure revealed that most respondents appreciate the opportunity to work in pairs with a person that is well-known and endowed with friendly feelings. On the other hand, their ego states are differentiated mainly by the choice of associates because of their age or a particular state.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Adrianna Sarnat-Ciastko, dr - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i politolog. Adiunkt w Za-kładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Członek Zespołu Badawczego Edukacyjnej Ana- lizy Transakcyjnej. Tutor. Autorka wielu artykułów naukowych, szczególnie z zakresu relacji nauczyciela i ucznia oraz szkół autorskich. Badacz zjawiska efektywności tutoringu szkolnego w polskim systemie oświaty.

Pobrania

Opublikowane

2016-12-20

Jak cytować

Sarnat-Ciastko, A. (2016). Preferencje podejmowania aktywności z perspektywy stanów Ja. Analiza badań własnych. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (5), 199–211. https://doi.org/10.16926/eat.2016.05.13

Numer

Dział

Raporty z badań

Inne teksty tego samego autora

Loading...