Stany Ja tutorów rówieśników. Efekty realizacji innowacji pedagogicznej „Pasje zawodowe – program z wykorzystaniem metody tutoringu rówieśniczego”

Stany Ja tutorów rówieśników. Efekty realizacji innowacji pedagogicznej „Pasje zawodowe – program z wykorzystaniem metody tutoringu rówieśniczego”

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.11

Słowa kluczowe:

stany Ja, tutoring szkolny, tutoring rówieśniczy, innowacja pedagogiczna

Abstrakt

W latach 2015–2018 w jednej ze szkół w Płocku realizowana jest innowacja pedagogiczna z wykorzystaniem tutoringu rówieśniczego. W ramach tych działań przeszkoleni uczniowie-tutorzy mają wspierać swoich młodszych kolegów z innych szkół w wyborze zawodu. Co ciekawe, ta sama szkoła korzysta także z metody tutoringu wychowawczo-rozwojowego, która oznacza two-rzenie wspierającej rozwój relacji tutorskiej między tutorem-nauczycielem a uczniem. Tym samym w tej placówce można znaleźć uczniów, którzy mają swoich tutorów, sami są tutorami, bądź też doświadczają obu tych rzeczywistości. Ta perspektywa pobudziła ciekawość badawczą autorki poniższego artykułu, która postanowiła określić, czy w związku z tym uczniów doświadczającychróżnych typów tutoringu różnicują ich stany Ja.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Adrianna Sarnat-Ciastko, dr - Wydział Pedagogiczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i politolog. Adiunkt pracujący w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Członek Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Tutor. Autorka wielu artykułów naukowych,szczególnie z zakresu relacji nauczyciela i ucznia oraz szkół autorskich. Badacz zjawiska efektywności tutoringu szkolnego w polskim systemie oświaty.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Sarnat-Ciastko, A. (2017). Stany Ja tutorów rówieśników. Efekty realizacji innowacji pedagogicznej „Pasje zawodowe – program z wykorzystaniem metody tutoringu rówieśniczego”. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (6), 177–189. https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.11

Numer

Dział

Raporty z badań

Inne teksty tego samego autora

Loading...