Wykorzystanie modeli analizy transakcyjnej w zarządzaniu edukacją

Main Article Content

Sylvia Schachner, dr

Abstrakt
W prezentowanym artykule autorka zwraca uwagę na użyteczność wykorzystania wybranychmodeli analizy transakcyjnej w zarządzaniu edukacją. Na początku opisuje ona obowiązki, jakiewchodzą w zakres pracy managera edukacji, oraz korzyści, jakie jej praca może przynieść szko-łom, dla których pracuje. Następnie przedstawia, w jaki sposób wykorzystuje różne aspekty anali-zy transakcyjnej, np. do opisu warunków sprzyjających nauczaniu, regulaminów i kontraktówszkolnych oraz transakcji.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Schachner, S. (2016). Wykorzystanie modeli analizy transakcyjnej w zarządzaniu edukacją. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (5), 39-45. https://doi.org/10.16926/eat.2016.05.03
Dział
Analiza transakcyjna w edukacji
Biogram autora

Sylvia Schachner, dr

mieszka i pracuje w Wiedniu jako manager edukacjiw szkołach prywatnych, jako doradca szkolny w obszarze rozwoju szkoły oraz osoba nadzorująca pracę jednostek i grup w sektorze prywatnym. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wiedeńskim, uprawnienia do na- uczania zdobyła na Uniwersytecie Pedagogicznym w Wiedniu, a szkolenia w obszarze analizy transakcyjnej odbyła w Niemczech, Szwajcarii i WielkiejBrytanii. Jest specjalistą w zakresie edukacyjnej analizy transakcyjnej i pro- wadzi szkolenia z tego zakresu w wielu w krajach europejskich. Jej zaintere-sowania naukowe obejmują międzykulturowe uczenie się i konstruktywneradzenie sobie z problemami. W zeszłym roku opublikowała kilka artykułów dotyczących międzykulturowego uczenia się i nauczania w środowiskachwielokulturowych, m.in. w czasopiśmie „Transactional Analysis Journal”oraz w monografii Educational Transactional pod redakcją Trudy Newtoni Giles’a Barrowa. Obecnie jest austriackim delegatem EATA oraz wice-przewodniczącą ÖGTA, austriackego stowarzyszenia analizy transakcyjnej.