Sprawozdanie z XXII Konferencji Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej

Main Article Content

Zbigniew Wieczorek, dr
https://orcid.org/0000-0001-5239-2171

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wieczorek, Z. (2016). Sprawozdanie z XXII Konferencji Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (5), 235–255. https://doi.org/10.16926/eat.2016.05.16
Dział
Sprawozdania
Biogram autora

Zbigniew Wieczorek, dr - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i socjolog, doktor nauk humani- stycznych, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedago- gicznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Posiada piętnastolet-nie doświadczenie w prowadzeniu treningów asertywności oraz treningów umiejętności społecznych. Zainteresowania zawodowe koncentrują się wo-kół szeroko rozumianej komunikacji społecznej oraz wykorzystania technik różnych szkół terapeutycznych w procesach samorozwoju i uczenia się no-wych zachowań. Zainteresowania prywatne to jazda na rowerze, wspinaczkaskałkowa i turystyka górska.