Sprawozdanie z XXII Konferencji Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej

Sprawozdanie z XXII Konferencji Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2016.05.16

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Zbigniew Wieczorek, dr - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i socjolog, doktor nauk humani- stycznych, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedago- gicznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Posiada piętnastolet-nie doświadczenie w prowadzeniu treningów asertywności oraz treningów umiejętności społecznych. Zainteresowania zawodowe koncentrują się wo-kół szeroko rozumianej komunikacji społecznej oraz wykorzystania technik różnych szkół terapeutycznych w procesach samorozwoju i uczenia się no-wych zachowań. Zainteresowania prywatne to jazda na rowerze, wspinaczkaskałkowa i turystyka górska.

Pobrania

Opublikowane

2016-12-21

Jak cytować

Wieczorek, Z. (2016). Sprawozdanie z XXII Konferencji Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (5), 235–255. https://doi.org/10.16926/eat.2016.05.16

Numer

Dział

Sprawozdania
Loading...