Seksting – niebezpieczna moda na internetowy ekshibicjonizm

Main Article Content

Justyna Woźniak, mgr

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Woźniak, J. (2016). Seksting – niebezpieczna moda na internetowy ekshibicjonizm. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (5), 167-175. https://doi.org/10.16926/eat.2016.05.11
Dział
Na pograniczu dziedzin
Biogram autora

Justyna Woźniak, mgr, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

nauczyciel i terapeuta pedagogiczny. AbsolwentkaWyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józe- fowie. Doktorantka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zainte-resowania naukowe dotyczą profilaktyki zagrożeń cyberprzestrzeni i niewła-ściwego wykorzystania mediów przez dzieci oraz młodzież.