Użyteczność edukacyjnej analizy transakcyjnej w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców

Main Article Content

Małgorzata Bereźnicka, dr

Abstrakt
Transactional Analysis (TA) in some countries has been used at all levels of education, even the one concerning adults. In Poland this concept is still not very popular, so it should be more widely discussed. The paper presents the relationship between Transactional Analysis and educa- tion/upbringing, as well as the need for raising pedagogical culture among Polish parents (which isone of the conclusions of the author’s study). Raising children in today's world cannot be solelybased on intuition and practical experience, but it should be based on high pedagogical culture. The possibility of practical applications of educational TA in this area would be beneficial for teachers, parents and children.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bereźnicka, M. (2016). Użyteczność edukacyjnej analizy transakcyjnej w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (5), 73-92. https://doi.org/10.16926/eat.2016.05.05
Dział
Analiza transakcyjna w edukacji
Biogram autora

Małgorzata Bereźnicka, dr, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

pedagog, adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwai Edukacji Obywatelskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała w 2007 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem prof. zw. dr. hab.Stanisława Palki. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i współau-torka podręczników szkolnych. Jej zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół zagadnień z pedagogiki społecznej, zwłaszcza w sferze war-tości, wychowania, rodziny oraz bezpieczeństwa.