Ku czemu wychowywać ma szkoła? Refleksja w oparciu o model analizy transakcyjnej

Main Article Content

Edyta Widawska, dr

Abstrakt
The process of upbringing and education should be aimed at developing a sense of responsibil- ity in the young generation, and the principles of solidarity, democracy, tolerance, justice and free- dom to lay the foundation for the activity of people entering adult life. These values, taking into account the concept of transactional analysis, can be fully implemented by individuals who know- ingly make use of all the positive aspects of the ego states - Parent, Adult and Child. How the ped- agogical thought indicates various road for development of the young generation and which ego states is activating and prevails, will be the topic of this article.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Widawska, E. (2016). Ku czemu wychowywać ma szkoła? Refleksja w oparciu o model analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (5), 93–109. https://doi.org/10.16926/eat.2016.05.06
Dział
Analiza transakcyjna w edukacji
Biogram autora

Edyta Widawska, dr - Uniwersytet Śląski w Katowicach

adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego,doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, pedagog społeczny, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, specjalistka ds. monitoringu i praw człowieka, wieloletnia trenerka i edukatorka działań równościowych i strażniczych w kraju i za granicą, współpracująca z wieloma organizacjami trzeciego sektora. Autorka i współautorkalicznych publikacji naukowych, dydaktycznych i popularnonaukowych. Pra-cę w obszarze badań naukowych łączy skutecznie z praktyką, realizując projekty we współpracy z instytucjami zaangażowanymi we wprowadzanie polityk równościowych na poziomie krajowym i międzynarodowym (m.in.RPO, MAiC, OBWE, ONZ, RE, UE, UNHCR).