Motywacja oraz motywowanie w procesie kształcenia w ujęciu teorii analizy transakcyjnej

Motywacja oraz motywowanie w procesie kształcenia w ujęciu teorii analizy transakcyjnej

Autor

  • Paulina Ratajczak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2022.11.01

Słowa kluczowe:

motywacja, motywowanie, analiza transakcyjna, stany Ja, symbiozy, kontaminacje.

Abstrakt

W artykule przedstawiono niektóre aspekty motywowania innych (lub jego braku) oraz wzbudzania i wygaszania motywacji u siebie przez jednostkę w procesie kształcenia w ujęciu teorii analizy transakcyjnej z perspektywy: modelu strukturalnego, koncepcji symbiozy pierwszego i drugiego stopnia oraz modelu patologii strukturalnej na przykładzie kontaminacji. W zakresie ostatniej koncepcji, zaprezentowano wybrane wyniki badań własnych. Ich celem było między innymi rozpoznanie, w jakim stopniu nauczyciele posługują się nieskontaminowanym stanem Ja Dorosły oraz kontaminacjami (Rodzicielskimi, Dziecięcymi, Podwójnymi) w odniesieniu do procesu kształcenia.  Jednym z celów badań było także poznanie treści stanu Ja nieskontaminowanego Dorosłego u nauczycieli oraz treści i rodzaju kontaminacji nauczycielskich odnośnie procesu kształcenia.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Paulina Ratajczak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pedagog, psycholog, psychoterapeuta. Studia psychologiczne ukończyła w Instytucie Psychologii (obecnie Wydział Psychologii i Kognitywistyki) na Wydziale Nauk Społecznych; pedagogiczne i doktoranckie na Wydziale Studiów Edukacyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest praktykiem analizy transakcyjnej w dziedzinie edukacji i psychoterapii, ukończyła wiele szkół, kursów i szkoleń z tego zakresu w kraju i za granicą. Obecnie - adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych.

Bibliografia

Berne, E. (2008). Dzień dobry… i co dalej? Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Berne, E. (1966). Principles of group treatment. New York: Oxford University Press.

Berne, E. (2007). W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chéreau, M. (2018). La motivation à l’adolescence un enjeu identitaire. Actualités en Analyse Transactionnelle, 162, 37-46.

Frączek, A., Smelkowska, A. (2016). Studium Analizy Transakcyjnej [Materiały niepublikowane].

Godet, J. P. (2002). Se motiver et être solidaire. Comment faire dans un environnement qui freine? [Artykuł niepublikowany przedstawiony na Kongresie Analizy Transakcyjnej we Francji].

Okoń, W. (2003). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Pierzchała, A. (2013). Pasywność w szkole. Diagnoza zjawiska z punktu widzenia analizy transakcyjnej. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Pilch, T. (red.) (2004). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.3. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Przybylski, P. (2021). The Three-Cornered Contract in Psychotherapy of the Adolescent and theirparents. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 10,115–128. Http://dx.doi.org/10.16926/eat.2021.10.06.

Sillamy, N. (1994). Słownik psychologii. Katowice: Wydawnictwo „Książnica”.

Siuta, J. (red.) (2009). Słownik psychologii. Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Naukowe.

Steiner, C. (1974). Scripts People Live: transactional analisys of life scripts. New York: Crove Press.

Steward, I., Joines, V. (2016). Analiza transakcyjna dzisiaj. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Opublikowane

2022-12-30

Jak cytować

Ratajczak, P. (2022). Motywacja oraz motywowanie w procesie kształcenia w ujęciu teorii analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (11), 15–29. https://doi.org/10.16926/eat.2022.11.01

Numer

Dział

Analiza transakcyjna w edukacji
Loading...