Tom 2 (2009): Podstawy Edukacji. Ciągłość i zmiana
Podstawy Edukacji. Ciągłość i zmiana
Pełny numer
Pdf

Od redakcji

Andrzej Gofron, Monika Adamska-Staroń
7-12
Od redaktorów naukowych
Pdf

Studia i Rozprawy

Tomasz Szkudlarek
15-27
Postmoderna: przerwany projekt?
Pdf
Andrzej Gofron
29-55
Poznanie „między” modernistycznym faktem a postmodernistyczną intencjonalnością
Pdf
Jarosław Jagieła
57-72
Transakcyjna pasywność jako bariera zmian edukacyjnych
Pdf
Małgorzata Piasecka
73-88
Otwieranie świata edukacji – w stronę potencjalności
Pdf
Monika Adamska-Staroń
89-103
Edukacyjna przestrzeń – Pedagogiczne idee – Ku czemu powrót?
Pdf
Robert Janik
105-136
Przemiany kultury w procesie globalizacji
Pdf
Beata Gofron
139-181
Między ciągłością a zmianą Konserwatywne, liberalne i krytyczne ujęcie nierówności edukacyjnych
Pdf
Stefan Mieszalski
183-191
Szkolna edukacja wobec otaczającej ucznia rzeczywistości a tożsamość szkoły
Pdf
Dorota Gębuś
193-205
Innowacyjna szkoła – kreatywny uczeń Twórczość wyzwaniem współczesnej edukacji
Pdf
Jolanta Graczykowska, Urszula Foks
207-224
Edukacja dla pokoju – Projekt Międzynarodowej Szkolnej Wymiany Dzieci w ramach programu „Original Play”™
Pdf
Hubertus von Schoenebeck
227-235
Wsparcie zamiast wychowania
Pdf
Oscar Frederick Donaldson
237-249
W odkrywaniu głębszego znaczenia My: „Original Play”™ („Pierwotna Zabawa”) oraz Tożsamość w Teorii i Praktyce Edukacyjnej
Pdf
Beata Łukasik
251-265
Od przekazu wiedzy do uczenia samodzielności poznawczej i egzystencjalnej
Pdf
Izabela Krasiejko
267-288
Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w edukacji
Pdf
Monika Stawiarska-Lietzau , Elżbieta Kornacka-Skwara, Agnieszka Miklewska
289-298
Podejmowanie ryzyka przez młodzież jako szansa rozwoju i wyzwanie edukacyjne
Pdf