Przemiany kultury w procesie globalizacji

Abstrakt

Artykuł porusza zagadnienia związane z sytuacją kultury w czasach globalizacji. Skoncentrowano się na następujących blokach tematycznych: przemiany ekonomiczne i kulturowe, polaryzacja społeczna oraz równy dostęp do edukacji. Wiele uwagi poświęcono przyszłości systemów bezpieczeństwa społecznego i kulturowego na świecie, a zwłaszcza czynionym obecnie w wielu krajach próbom zmian polityki społecznej i kulturalnej.

Pdf

Bibliografia

Appleby, J., Hunt, L., Jacob, M. (2000). Powiedzieć prawdę o historii. S. Amsterdamski (tłum.). Poznań.

Blackburn, S. (1996). Culture. W: S. Bluckburn. Oxford Dictionary of Philosophy. Oxford – New York.

Buksiński, T. (2002). Jakiej moralności Polacy potrzebują? W: T. Buksiński (red.). Postkomunistyczne transformacje. Poznań.

Charbonnier, G. (2002). Rozmowy z Claude Lévi-Straussem. J. Trznadel (tłum.). Warszawa.

Crosby, A. W. (1999). Imperializm ekologiczny. M. Kowalczuk (tłum.). Warszawa.

Dyczewski, L. (2002). Więź między pokoleniami w rodzinie. Lublin.

Giddens, A. (1993). Sociology. Oxford.

Hellemann, A., Friedmann, F. (2009). Politik empört über Opels „Steuerfl ucht“. Bild am Sonntag, 8 März.

Horney, K. (1982). Neurotyczna osobowość naszych czasów. H. Grzegołowska (tłum.). Warszawa.

Kolczyński, M., Sztumski, J. (2003). Zarys socjologii organizacji. Katowice.

Kühn, L. (2007). Schulversagen. München.

Morawski, W. (2002). Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości. Warszawa.

Münch, R. (2002). Otwarte przestrzenie. W: T. Buksiński (red.). Postkomunistyczne transformacje. Poznań.

Piasecki, R. (2005). Globalizacja procesów gospodarczych. W: R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.). Podstawy ekonomii. Warszawa.

Sachs, J. (2005). The End of Poverty. London.

Schulze, H. (1999). Niemcy. Nowa historia. K. Jachimczak (tłum.). Kraków.

Skolimowski, H. (1989). Nadzieja matką mądrych. Warszawa.

Sztumska, B., Sztumski, J. (2002). Człowiek w świecie wartości. Katowice.

Trafiałek, E. (2003). Polska starość w dobie przemian. Katowice.

Weber, M. (b.r.). Wirtschaft und Gesellschaft. Paderborn.