Refleksje nad powstaniem Völkerpsychologie w kontekście jej wpływu na psychologię, socjologię i pedagogikę
Pdf

Słowa kluczowe

psychologia
teoria
język
religia
pedagogika

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie psychologii ludów (Völkerpsychologie) – dyscypliny naukowej stworzonej przez Moritza Lazarusa i Heymanna Steinthala, a następnie rozwiniętej przez Wilhelma Wundta, który zaadoptował wiele z ich koncepcji do swoich potrzeb. W. Wundt poświęcił sporo wysiłku prezentacji materiałów dotyczących mitów, obyczajów, magii, prawa, języków i kultury. W kręgu oddziaływania psychologii ludów znalazło się wielu znanych naukowców – m.in. ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Wywarła ona wpływ na szereg dyscyplin naukowych, w tym także na pedagogikę.

https://doi.org/10.16926/pe.2015.08.18
Pdf

Bibliografia

Berko Gleason, J., Berstein Ratner, N. (red.). (2005). Psycholingwistyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Bylok, F. (2013). Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie. Katowice: Śląsk.

Janik, R. (2003). Szanse realizacji państwa opiekuńczego w procesie integracji europejskiej. Częstochowa: Politechnika Częstochowska.

Jaroszewski, M.G. (1985). Psychologia XX wieku. Warszawa: PWN.

Kromołowski, H. (2014). Rozwój opieki psychiatrycznej i leczenie uzależnień, Katowice: Śląsk.

Leahey, T.H. (1987). A History of modern psychology. Englewood Cliffs: Prentice – Hall.

Okoń, W. (1980). Dawid. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Orgelbrand, S. (1901). Hasło: Lazarus. W: Encyklopedja powszechna, tom IX. Warszawa: Drukarnia S. Orgelbranda Synów.

Pieter, J. (1976). Historia psychologii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Schultz, D.P., Schultz, S.E. (2008). Historia współczesnej psychologii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szczepański, J. (1967). Socjologia. Rozwój problematyki i metod. Warszawa: PWN.

Średniawa, B. (1985). Studia uniwersyteckie Bronisława Malinowskiego. W: M. Flis, A.K. Paluch, Antropologia społeczna Bronisława Malinowskiego. Warszawa: PWN.

Trafiałek, E. (2003). Polska starość w dobie przemian. Katowice: Śląsk.

Wroczyński, R.(1985). Pedagogika społeczna. Warszawa: PWN.

Wundt, W.(1914). Sinnliche und übersinnliche Welt. Leipzig: Alfred Kröner Verlag.

Wundt, W. (1911). Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus und Sitte. Erster Band, Die Sprache, Erster Teil. Leipzig: Verlag von Wilhelm Engelmann.

Wundt, W. (1915). Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus und Sitte. Sechster Band, Mythus und Religion, Dritter Teil. Leipzig: Alfred Kröner Verlag in Leipzig.

Wundt, W. (1910). Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus und Sitte. Vierter Band, Mythus und Religion. Leipzig: Erster Teil, Alfred Kröner Verlag in Leipzig.

Wundt, W. (1920). Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus und Sitte, Zehnter Band, Kultur und Geschichte. Leipzig: Alfred Kröner Verlag in Leipzig.

Zieliński, P. (2011). Relaksacja w teorii i praktyce pedagogicznej. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.