Selfie w opiniach respondentów z pogranicza polsko-czeskiego
pdf (English)

Słowa kluczowe

selfie
selfie intymne
Czechy
Polska

Abstrakt

Streszczenie

Ten artykuł dotyczy fenomenu selfie wśród znacznej części odsetka młodych osób. Główny cel moich badań przyjęł postać pytań:

-jak duża część badanej grupy robi selfie i umieszcza je w mediach społecznościowych?

-na ile ewentualny zadowolenie/brak zadowolenia z życia skutkuje robieniem selfie?

Strategia badań

Dwie grupy studentów: z Polski i z Republiki Czeskiej. Dobór celowo- losowy. Metoda badań to sondaż diagnostyczny, technika ankieta, zaś narzędzie kwestionariusz ankiety składający się z rozbudowanych 15 pytań.

Porównanie obu grup badanych, to znaczy młodzieży z Polski i Republiki Czeskiej wydawało mi się interesujące. Starałem się dociec, dlaczego tak czynią i czy jest to spowodowane np. zadowoleniem z życia. Starałem się wyszukać różnice po obu stronach granicy, jeśli istnieją.

https://doi.org/10.16926/pe.2022.15.17
pdf (English)

Bibliografia

Ahlgreen, M. (2020). Statystyki i fakty na Facebooku dla 2020. Online: https://www.websitehostingrating.com/pl/facebook-statistics/ [dostęp: 15.11.2022].

Aronson, E. (2009). Człowiek istota społeczna (transl. M. Guzowska). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dąbrowska, D. (2007). Świat rzeczywisty czy wirtualny. Gazeta Szczecińska. Online: https://gs24.pl/swiat-rzeczywisty-czy-swiat-wirtualny/ar/5252996 [dostęp: 15.11.2022].

Dwornik, K. (2017). Samotność w sieci, czyli jak media społecznościowe wpływają na relacje. Online: https://www.womenshealth.pl/lekcja-zycia/Samotnosc-w-sieci-czyli-jak-media-spolecznosciowe-wplywaja-na-relacje,9674,1 [dostęp: 15.11.2022].

Infor (2014). https://www.infor.pl/prawo/kodeks-karny/odpowiedzialnosc-karna/703359,Konsekwencje-karne-utrwalania-i-rozpowszechniania-wizerunku-nagiej-osoby-lub-osoby-w-trakcie-czynnosci-seksualnej.html [dostęp: 15.11.2022].

Kopaliński, W. (1989). Słownik wyrazów obcych i obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kopciewicz, L. (2018). Kultura selfie. Badania mobilne w zglobalizowanej kulturze współczesnej. Jakościowe Badanie Pedagogiczne, 1 (1), 62–87.

Kulik, J. (2019). Najpopularniejsze media społecznościowe. Online: https://slowodaje.pl/media-spolecznosciowe-ranking/ [dostęp: 15.11.2022].

Lew-Starowicz Z. (2020). Pornografia. Gazeta Wyborcza. Online: https://wyborcza.pl/7,156282,25602084,lew-starowicz-w-ustawie-o-ograniczaniu-dostepudo-pornografii.html [dostęp: 15.11.2022].

Murray, H.A. (1938). Explorations in Personality. New York: Oxford Press.

Okoń, W. (1992). Słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Social Media Marketing. Online: https://socialmedia.pl/facebook-interesujacefakty/ [dostęp: 15.11.2022].

Sorokowski, P., Sorokowska, A., Frackowiak, T., Karwowski, M., Rusicka, I., Oleszkiewicz, A. (2016). Sex differences in online selfie posting behaviors predict histrionic personality scores among men but not women. Online:

https://www.researchgate.net/publication/295009867_Sex_differences_in_online_selfie_posting_behaviors_predict_histrionic_personality_scores_among_men_but_not_women [dostęp: 15.11.2022].

Sorokowski, P., Sorokowska, A., Oleszkiewicz, A., Frackowiak, T., Huk, A., Pisanski, K. (2015). Selfie posting behaviors are associated with narcissism among men. Personality and Individual Differences. Online: https://www.researchgate.net/publication/276365274_Selfie_posting_behaviors_are_associated_with_narcissism_among_men [dostęp: 15.11.2022].

Szewczuk, W. (1990). Psychologia. Warszawa: WSiP.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 4 VI 2018. Online: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-c-647-17-wyrok-sadu-okregowego-w-warszawie-522639001 [dostęp: 15.11.2022].

Zimowska, S. (2018). Z jakich mediów społecznościowych Polacy korzystają najczęściej. Online: https://www.chip.pl/2018/07/z-jakich-mediow-spolecznosciowych-polacy-korzystaja-najchetniej/ [dostęp: 15.11.2022].