Recenzenci

Artykuły zamieszczone w czasopiśmie Podstawy Edukacji recenzowane są przez zespół międzynarodowych recenzentów będących samodzielnymi pracownikami nauki.

prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki, Polska

dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. AMW, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Polska

dr hab. Jolanta Zwiernik, prof. DSW, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska

prof. dr Pierre Dominicé, Université de Genève, Szwajcaria

prof. Vlasta Cabanová PhD, Slezská univerzita v Opavě, Czechy

dr hab. Hanna Kędzierska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

prof. dr Velta Lubkina, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija, Łotwa

dr hab. Małgorzata Muszyńska, prof. KPSW, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Polska

prof. dr Gilles Baillat, Université de Reims-Champagne-Ardenne, Francja

dr hab. Tomasz Zimny, prof. US, Uniwersytet Szczeciński, Polska

prof. Dr. Eu. Miquel Ăngel Comas, European Knowledge Advisor Centro Universitario Internacional de Barcelona, Universidad de Barcelona, Hiszpania

dr hab. Tomasz Olchanowski, Uniwersytet w Białymstoku, Polska

dr hab. Mariusz Dembiński, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Polska