Recenzenci

Artykuły zamieszczone w czasopiśmie Podstawy Edukacji recenzowane są przez zespół międzynarodowych recenzentów będących samodzielnymi pracownikami nauki.

prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki, Polska

dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. AMW, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Polska

dr hab. Jolanta Zwiernik, prof. DSW, , Federacja Naukowa WSB-DSW MERITO we Wrocławiu, Polska

prof. dr Pierre Dominicé, Professeur honoraire Université de Genève, Szwajcaria

prof. Vlasta Cabanová PhD, Slezská Univerzita v Opavě, Czechy

dr hab. Hanna Kędzierska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

prof. dr Velta Lubkina, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija, Łotwa

dr hab. Małgorzata Muszyńska, prof. WSB, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu, Polska

prof. dr Gilles Baillat, Université de Reims-Champagne-Ardenne, Francja

prof. dr.  Miquel Comas, Universidad Internacional de Valencia, Hiszpania

dr hab. Tomasz Olchanowski, Uniwersytet w Białymstoku, Polska

dr hab. Edyta Januszewska, prof. ChAT, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska

prof. Renáta Bernátová PhD, Prešovská Univerzita v Prešove, Słowacja