Recenzenci

Artykuły zamieszczone w czasopiśmie Podstawy Edukacji recenzowane są przez zespół międzynarodowych recenzentów będących samodzielnymi pracownikami nauki.

prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki, Polska

dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. AMW, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Polska

dr hab. Jolanta Zwiernik, prof. DSW, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska

prof. dr Pierre Dominicé, Professeur honoraire Université de Genève, Szwajcaria

prof. Vlasta Cabanová PhD, Slezská univerzita v Opavě, Czechy

dr hab. Hanna Kędzierska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

prof. dr Velta Lubkina, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija, Łotwa

dr hab. Małgorzata Muszyńska, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Polska

prof. dr Gilles Baillat, Université de Reims-Champagne-Ardenne, Francja

prof. Dr. Eu. Miquel Ăngel Comas, European Knowledge Advisor Centro Universitario Internacional de Barcelona, Universidad de Barcelona, Hiszpania

dr hab. Tomasz Olchanowski, Uniwersytet w Białymstoku, Polska

dr hab. Mariusz Dembiński, prof. UAM (†), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Polska