Nasi Autorzy

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wywiadami przeprowadzonymi z Autorami i Autorkami wybranych artykułów opublikowanych w czasopiśmie Podstawy Edukacji. Sekcja ta będzie konsekwencje poszerzana o kolejne nagrania w podczas publikowania kolejnych tomów. Mamy nadzieję, że ta wizualna forma  zapoznania się z treścią publikowanych tekstów zyska Państwa zainteresowanie.

Pierwszy wywiad ukazujący się w zaproponowanym cyklu dotyczy publikacji

Jani-Demetriou, B., Lévai-Kerekes, E.(2023). Possible ways of trans-languaging at the school’s micro-level. The aftermath of a translanguaging project of introducing non-standardised ways of speaking to school for Roma bilingual children. Podstawy Edukacji. Equal opportunities for all or fair chances to all in education, 16, 121–141. [LINK]

Wywiad prowadzi Judit Pazonyi, PhD