Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Tekst ma pojedynczą interlinię, używa czcionki 12-punktowej; stosuje kursywę zamiast podkreślania (z wyjątkiem adresów URL); a wszystkie ilustracje, rysunki i tabele są umieszczane w tekście w odpowiednich miejscach, a nie na końcu.
  • Tekst jest zgodny z wymaganiami stylistycznymi i bibliograficznymi określonymi w Wytycznych dla autora.

Artykuły

Zasady domyślne

Polityka prywatności

Dane osobowe i adresy e-mail podane na stronie Czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z publikacją i nie będą udostępniane w żadnym innym celu ani żadnej innej stronie. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.