Redakcja

W skład Komitetu Redakcyjnego wchodzą:

Redaktor naczelny

dr hab. Małgorzata Piasecka, prof. UJD - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Redaktorzy tematyczni

dr hab. Monika Adamska-Staroń, prof. UJD - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
dr Agnieszka Kozerska - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
dr Beata Łukasik - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

dr Karol Motyl - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Redaktorzy językowi

dr hab. Małgorzata Dawidziak-Kładoczna - Uniwersytet Wrocławski - język polski
mgr Marie Françoise Iwaniukowicz - Le Furet,Strasbourg- język francuski
mgr Janina Staszczyk - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - język angielski

Redaktor statystyczny

dr inż. Wioletta Sołtysiak - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Koordynator ds. Zasobów Internetowych

mgr Sylwia Miszczak - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Sekretarz redakcji

dr Anna Irasiak - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie