Redakcja

KOMITET REDAKCYJNY

Redaktor naczelny

Małgorzata Piasecka - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Redaktorzy tematyczni

Monika Adamska-Staroń - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Agnieszka Kozerska - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Beata Łukasik -
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Redaktorzy językowi

Małgorzata Dawidziak-Kładoczna - Uniwersytet Wrocławski - język polski
Marie Françoise Iwaniukowicz - Le Furet,  Strasbourg  - język francuski
Janina Staszczyk - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - język angielski

Redaktor statystyczny

Wioletta Sołtysiak - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Sekretarze redakcji

Anna Irasiak - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Karol Motyl - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie